Welcome  to the Art  off Arnold Kuijper

Abstract oil PaintingsABOUT ME   

 

Hier iets over mij,

Arnold Kuijper:  geboren in Amsterdam (1950) en opgegroeid in Limburg  (Kerkrade) .  waar ik al op jonge leeftijd  als  autodidact,  tekende en schilderde,  vooral stillevens , landschappen , dorps- en stadsgezichten. 

 Op latere leeftijd heb ik opleidingen gevolgd in Heerlen en Maastricht. Als Justitieel medewerker in inrichtingen in het hele land,, hield ik me intensief bezig als stimulator voor de creatieve afdelingen .  Door mijn werk en gedrevenheid in de schilderkunst, ben ik de opleiding  schilderkunst aan de Stedelijke Academie Voor Beeldende Kunsten te Genk ( België) gaan volgen . Na deze opleiding, ben ik me meer gaan toeleggen op het abstraheren.  Nu zijn de onderwerpen , Nederlandse  natuur gebieden  als  water en luchten, stranden en polders .            

 In 2010 heb ik met de opleiding  Beeldhouwen aan de Stedelijke Academie te Genk (België)begonnen,  waar ik in  2018 ben afgestudeerd.  

Ik neem regelmatig deel aan projecten in binnen en buiten land en  ben te volgen via de

 website : www.arnoldkuijper.nl,  www.arnoldkuijper.com  en Facebook / Instagram.

Thans zijn mijn werken  abstract en figuratieve olieverf schilderijen van Nederlandse landschappen en natuurgebieden.


Here something about me,
Arnold Kuijper: born in Amsterdam (1950) and raised in Limburg (Kerkrade), where I already was drawning and painting at a young age as an autodidact: landscapes, village and cityscapes.
At a later age I followed courses in Heerlen and Maastricht. As a judiciary in establishments throughout the country.  I kept myself intensively as a stimulator for creative departments. Through  my work and enthusiasm in painting I started following the painting training at the Urban Academy of Visual Arts in Genk (Belgium). After this training, I started abstraching more. Now it are the topics, Dutch nature areas, such as water and skies, beaches and polders.

In 2010 I started the Sculpture at the Municipal Academy in Genk (Belgium), where I graduated in 2018.

I regularly participate in projects in the inside and outside country and can be followed through the

Website: www.arnoldkuijper.nl, www.arnoldkuijper.com and Facebook / Instagram.

Today, my works are abstract and figurative oil paintings of Dutch landscapes and nature reserves.
E-mailen
Bellen